Over ons

Huurdersvereniging Coriovallum is een organisatie die in 2008 is opgericht door en voor huurders. Zij is ontstaan uit de HCC ‘de Volkswoning’, daarna omgedoopt naar ‘HBV Woonbelang Parkstad’. Alle huurders van Woonpunt kunnen lid worden van de Huurdersvereniging Coriovallum.

Wat kunnen wij voor de huurders bereiken?
Het bestuur van HV Coriovallum overlegt, namens de huurders, regelmatig met Woonpunt. Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:
– de huurlasten
– het beleid over gedwongen verhuizingen
– bij herstructurering (sociaal plan)
– onderhoud van panden
– verbetering van woningen
– de aanpak bij sloop
– verkoop van huizen en appartementen
– wijk- en buurtbeheer
– verhouding tot prijs en kwaliteit van
– dienstverlening
– klussen in huis door huurder
– waarborgsom

Kan HV Coriovallum ervoor zorgen dat er geen huurverhoging komt?
Nee, dat kunnen wij helaas niet. Wel volgen wij kritisch de plannen van de verhuurder. Na bestudering ervan gaan we in overleg met Woonpunt en geven onze mening. Woonpunt is niet alleen een woonmaatschappij waarin de klant centraal staat, het is ook een onderneming. De belangen van de verhuurder kunnen botsen met die van de huurders. Het kan zijn dat Woonpunt, naar onze mening, te weinig of verkeerde aandacht aan bepaalde zaken besteedt. Wanneer dit zich voordoet gaan wij stappen ondernemen. Met argumenten wijzen wij de verhuurder op de misstanden. Samen met Woonpunt wordt naar een deugdelijke oplossing gezocht. De besprekingen met Woonpunt vinden plaats zoals dat is geregistreerd in een samenwerkingsovereenkomst. Dit convenant is bekrachtigd door een handtekening van gemachtigde van Woonpunt en Woonbelang.

Bent u nog geen lid?
Eendracht maakt macht. Samen vormen wij een robuuste blok waar men niet omheen kan. U kunt zich nu aanmelden via ons contactformulier. U zorgt met ons dat de inspraak van de huurders, dus ook van u, versterkt wordt. Meer dan 15% van de huurders is al lid. Met uw deelname wordt onze vereniging krachtiger en onze invloed omvangrijker. Hoe steviger wij staan, hoe serieuzer de verhuurder ons accepteert als gelijkwaardige gesprekspartner. De bijna symbolische, maandelijkse contributie van € 0,50 kan geen struikelblok zijn.
Sinds 2021 zijn leden van Huurdersvereniging Coriovallum, op kosten van onze huurdersvereniging, ook meteen lid van de Nederlandse Woonbond.

Lidmaatschap beëindigen?
Wilt u uw lidmaatschap beëindigen? Stuur dan een e-mail met uw naam en adres naar ons bestuur (info@hvcoriovallum.nl).