Woonpunt creëert vangnet voor huurders in de knel

Op verzoek van de huurdersverenigingen creëert Woonpunt een vangnet voor huurders die door omstandigheden buiten hen zelf tijdelijk de huur niet kunnen betalen. Daarmee kan bijvoorbeeld tijdelijk de huur worden verlaagd totdat de problemen zijn opgelost.

Het komt wel eens voor dat huurders door baanverlies, ziekte of een veranderende gezinssituatie tijdelijk betalingsproblemen hebben. En als je dan niet oppast, komen die mensen in een neerwaartse spiraal terecht. Door ze tijdelijk te helpen, door bijvoorbeeld de huur te verlagen, kan dat worden voorkomen.

Aandacht gevraagd
De huurdersverenigingen, waaronder HV Coriovallum, hebben bij Woonpunt aandacht gevraagd voor dit soort uitzonderlijke gevallen. Daarop heeft Woonpunt in overleg met de huurdersverenigingen het vangnet gecreëerd. John Bindels, manager Wonen: “Bij Woonpunt proberen we betalingsproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren, maar behalve een regeling om een achterstand in te lopen, is er niet zoveel mogelijk. Met dit vangnet kunnen we schrijnende gevallen helpen. Een goed initiatief van de huurdersverenigingen.”

Weinig regels
Veel regels kent het vangnet niet. Bindels: “We willen het simpel en werkbaar houden. De enige criteria zijn dat de huurder buiten zijn schuld in de problemen is geraakt, dat er sprake is van een echt knellende situatie en dat deze situatie tijdelijk is. Structurele problemen kun je immers niet oplossen met een tijdelijke huurverlaging.” Als je een steuntje in de rug nodig hebt, om ergere problemen te voorkomen, dan zit je niet te wachten op regels en procedures. Dan moet je gewoon geholpen kunnen worden.