Voorzitter Giel Quadvlieg overleden

Na een kort ziekbed is onze voorzitter Giel Quadvlieg op dinsdag 5 november overleden. Hij was 74 jaar oud. Giel kwam altijd op voor de huurders. Hij kon ook heel standvastig zijn, fel soms zelfs. Maar altijd in het belang van huurders.
In het jaarverslag 2017 van Woonpunt zei hij in een interview: “Woonpunt moet beter naar huurders luisteren en beter hun afspraken nakomen, ook met de huurdersverenigingen.” Daar liet hij Woonpunt vaak aan herinneren. Giel was sinds 1984 bestuurslid van de huurdersvereniging en zag wijken en bewoners veranderen, ook de verhouding tussen verhuurder en bewoners veranderde. Het deed hem pijn dat Woonpunt er op een gegeven moment zo slecht voor stond. Overigens sprak Giel in 2017 nog uit dat het beter ging: “Het is bijna beangstigend hoe goed het nu gaat. Alles wordt concreter aangepakt en de daad bij het woord gevoegd. Maar het allerbelangrijkste is dat er naar ons geluisterd wordt. In 2017 zijn er dingen gerealiseerd waar we de afgelopen jaren altijd om gezeurd hebben.”

Wij gaan hem missen als persoon en als ons zeer betrokken bestuurslid en we wensen zijn naasten veel sterkte.