Sloop bungalow-woningen Den Haagstraat

De afgelopen jaren is Woonpunt begonnen met het leegmaken van de bungalow-woningen aan de Den Haagstraat, met als doel deze te gaan slopen. In de tussentijd heeft Woonpunt via Maximus Leegstandsbeheer ervoor gezorgd dat de woningen bewoond bleven en de leefbaarheid daarmee ook in stand bleef.

Start voorbereidingen sloop
Vanaf 15 juli vertrekken de huurders van Maximus. Op de dag dat de woning leegkomt, zorgt Woonpunt voor het verwijderen van de leidingen en het beplaten van de woningen. Dit om te voorkomen dat de leidingen (met name de koperleidingen) door niet bevoegden worden weggehaald. Vervolgens laten wij een asbestonderzoek uitvoeren. Mocht er asbest aangetroffen worden, dan laat Woonpunt dit vooruitlopend op de sloop verwijderen.

Sloop na de zomervakantie
Als de voorbereidingen klaar zijn, start Woonpunt met het slopen van de woningen. Dat zal waarschijnlijk na de zomervakantie beginnen. Woonpunt informeert u nog over de precieze datum. Nadat de woningen gesloopt zijn, wordt de grond ingezaaid. Woonpunt zorgt dat er een contract wordt afgesloten met een groenbedrijf zodat het gras regelmatig wordt gemaaid.

Vragen over de sloop?
Uw projectleider is Paul Hendriks. U kunt hem aanspreken met vragen rondom de sloop.

Vragen over leefbaarheid?
Uw medewerker participatie is Denise Maas. U kunt haar aanspreken met vragen over de leefbaarheid of als u met buurtbewoners iets wilt ondernemen op het leegkomende terrein.
Paul en Denise zijn iedere dag, behalve vrijdagmiddag, bereikbaar via 088 – 050 60 70.