Qwestie: nieuwe, onafhankelijke klachtencommissie

Klachten van huurders zijn belangrijk voor Woonpunt. Ze zijn immers een bron van informatie voor de verbetering van hun dienstverlening. Om de kwaliteit van de klachtenafhandeling een boost te geven, is er sinds 1 maart 2019 een nieuwe, onafhankelijke klachtencommissie: Qwestie.

Deze nieuwe klachtencommissie adviseert zowel Woonpunt als Maasvallei en Servatius. Een samenwerking op het gebied van klachtenafhandeling biedt praktische voordelen en is bovendien efficiƫnt. En, niet onbelangrijk: een onafhankelijke klachtencommissie kan objectiever adviseren. En dat komt de professionaliteit en de betrouwbaarheid ten goede. Het mooie is bovendien dat de aangesloten corporaties kunnen leren van elkaars klachten.

Heeft u een klacht over Woonpunt?
Woonpunt doet er alles aan om haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een medewerker niet correct heeft gehandeld. Of omdat werkzaamheden volgens u niet goed zijn uitgevoerd, of afspraken niet zijn nagekomen. Als u het ergens niet mee eens bent, lost Woonpunt dat graag met u op. Laat het hen weten via het klachtenformulier op www.woonpunt.nl.

Wat doet Qwestie?
Qwestie neemt uitsluitend klachten in behandeling die eerst bij Woonpunt zelf zijn ingediend en behandeld. Bent u er samen niet uitgekomen, dan kunt u vervolgens kosteloos een klacht indienen bij Qwestie. De onafhankelijke commissie beoordeelt uw klacht en brengt een advies uit. Het voordeel is dat u uw klacht op een laagdrempelige manier kan laten beoordelen door een onafhankelijk en deskundig orgaan. Qwestie neemt geen klachten in behandeling die al aan de huurcommissie, de rechter of een andere instantie zijn voorgelegd.

Kijk voor meer informatie op www.qwestie-limburg.nl.