Algemene Ledenvergadering 2018

Op donderdag 24 mei vindt vanaf 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering van 2018 plaats in Gemeenschapshuis ’t Leiehoes aan de Limburgiastraat 36 te Heerlen. Bij binnenkomst staan koffie, thee en vlaai voor u klaar.

Een Algemene Ledenvergadering is er voor dat leden van de huurdersvereniging een keer per jaar samen komen en de zaken, die het afgelopen jaar door het bestuur behandeld zijn, te controleren en hier hun visie op te geven.

Agenda:
1. Welkomstwoord door de voorzitter
2. Het jaarverslag van de HV Coriovallum over 2017
3. Het financiële jaarverslag over 2017
Pauze (ong. 15 min.)
4. Klachten omtrent Woonpunt
5. Het probleem bestuur- en ledentoestroom
6. Vragen hoe het huishoudelijk regelement aanpassen aan deze tijd?
Pauze (ong. 20 min.)
7. Becommentariëring van de voorgaande behandelde stukken
8. Het beantwoorden van de voorgaande vragen door het bestuur
9. Rondvraag

Voor ons Heerlenaren is het ook heel belangrijk dat wij het onderlinge contact met de andere buurten niet verliezen. Wij als huurdersvereniging zien dat de mensen van Heerlen steeds meer uit elkaar groeien. De jeugd wordt naar het centrum van Heerlen gepusht en verliest volledig het contact met hun eigen wijk en de bewoners. Het is daarom van wezenlijk belang dat bewoners uit de verschillende wijken in contact met elkaar komen, zodat er een vriendschapsband onder deze bewoners gaat ontstaan. Een Algemene Ledenvergadering is er ook om deze initiatieven nieuw leven in te blazen.

Het bestuur van HV Coriovallum hoopt jullie dan ook op donderdag 24 mei te mogen begroeten, zodat wij samen het e.e.a. te kunnen bespreken. Daarna volgt de afsluiting met een borrel (of frisdrank).