Auteursarchief: HV Coriovallum

Besluitvorming VvE De Heugden

Via Huurdersvereniging Coriovallum heeft Woonpunt begrepen dat veel bewoners van De Heugden zich onvoldoende betrokken voelen bij de besluitvorming over zaken in het appartementencomplex. Deze besluiten worden genomen in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Op de Algemene Ledenvergadering van 6 mei 2015 is besloten dat de sleutels naar de bergingen alleen nog maar toegang geven tot de deur waar de eigen berging ligt. Dit is besloten om de overlast van het illegaal dumpen tegen te gaan. Huurdersvereniging Coriovallum gaf aan dat dit problemen oplevert voor het wegbrengen van vuilnis. Een aantal van de bewoners is nu gedwongen de hoofdingang te gebruiken en moet buitenom lopen met het vuilnis. Indien er voldoende reacties komen om dit besluit te herzien, wordt het onderwerp opnieuw op de agenda geplaatst. Reageren kan, tot uiterlijk zondag 12 maart, door een e-mail te sturen naar de consulent participatie Denise Maas (d.maas@woonpunt.nl) of door te bellen naar 088-0506148.

Huurdersvereniging Coriovallum heeft ook bij Woonpunt aangegeven dat de huurders zich niet altijd gehoord voelen. Daardoor vindt men dat de stem van de huurders onvoldoende vertegenwoordigd is in de VvE. Het is niet mogelijk om voorafgaand aan elke Algemene Ledenvergadering alle huurders persoonlijk te raadplegen. Daarnaast weet Woonpunt uit eerdere gesprekken dat bewoners geen behoefte hebben aan een formele overlegstructuur. Daarom stelt Woonpunt voor een aantal contactpersonen namens de huurders met Woonpunt te laten communiceren.

Woonpunt stelt voor dat netwerk op te zetten in de vorm van een e-mailgroep. Daarin zitten diverse contactpersonen namens de bewoners die weten wat er speelt. Ook Huurdersvereniging Coriovallum en de consulent participatie van Woonpunt zijn in de groep vertegenwoordigd. Zo kunnen zaken snel worden opgepakt en waar nodig op de agenda van de Algemene Ledenvergadering geplaatst worden. Wilt u contactpersoon zijn of heeft u andere vragen? Neem dan, uiterlijk zondag 12 maart, contact op met Denise Maas (d.maas@woonpunt.nl of 088-0506148).

Kantoor gesloten i.v.m. zomervakantie

In de maand augustus is ons kantoor in verband met de zomervakantie gesloten. In spoedgevallen kan er gebeld worden naar 06-27426549. Uiteraard kunt u in minder dringende gevallen een e-mail sturen naar info@hvcoriovallum.nl en dan reageren we op korte termijn.

Vervanging collectieve gasleidingen Pastoor Honeestraat

De woningen aan de Pastoor Honeestraat 1 t/m 104 worden verwarmd via een collectief verwarmingssysteem. De collectieve gasleidingen van het centrale ketelhuis moeten vervangen worden. Van maandag 11 juli tot en met dinsdag 2 augustus worden deze werkzaamheden uitgevoerd.

Enexis vervangt de bestaande collectieve gasleidingen van het centrale ketelhuis en is al begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Zodra alles gereed is, sluit Breman de gasleiding van Enexis aan op de binnengasleiding. De datum dat de nieuwe gasleiding wordt aangesloten maakt Woonpunt bekend via het informatiebord in de centrale hal.
De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de achterzijde van het gebouw naast de parkeerplaats. Er vinden geen werkzaamheden plaats in de appartementen. Mogelijk kunt u enige overlast ervaren met de bereikbaarheid van de parkeerplaats.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met dhr. Joop Sterck via 088 – 050 60 70 of info@woonpunt.nl.

Verkoop complex Doctor Poelsstraat / Uilegats

Woonpunt is in Heerlen van plan om het complex aan de Doctor Poelsstraat / Uilegats te verkopen.

Wat betekent de verkoop voor u als huurder van dat complex?
Als het complex wordt verkocht, verandert voor u in de praktijk weinig. U kunt gewoon blijven huren en het huurcontract blijft ongewijzigd. Al uw rechten en plichten blijven onveranderd, ook wanneer er sprake is van een nieuwe eigenaar.

Waarom wil Woonpunt de woningen verkopen?
De kerntaak van Woonpunt is het leveren van betaalbare woningen voor mensen die dat nodig hebben. De afgelopen tien jaar hebben we daarom fors geïnvesteerd in met name sociale huur. Die investeringen zijn voor een groot deel gefinancierd met leningen. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan onze kerntaak, willen we versneld onze leningen aflossen. Daarvoor is geld nodig. Daarom heeft Woonpunt besloten om een aantal woningcomplexen in de duurdere huur te verkopen.

Aan wie gaat Woonpunt verkopen?
Dat is op dit moment nog niet bekend. Het woningcomplex wordt vanaf juli 2016 aangeboden aan diverse partijen. De koper kan bijvoorbeeld een andere corporatie of een belegger zijn. De betrouwbaarheid van deze koper is voor ons een belangrijk aandachtspunt. De koper moet daarom een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. Deze verklaring wordt verstrekt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is een waarborg voor goed gedrag. Als de koper een belegger is, dan moet deze ook de IVBN- code tekenen, een code voor goed verhuurgedrag. Zodra er een koper is, hebben we tot slot goedkeuring voor de verkoop nodig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kan ik mijn eigen huurwoning kopen?
In deze fase is het niet mogelijk om uw eigen huurwoning te kopen. Woonpunt kiest ervoor om de woningen complexgewijs te verkopen en hanteert daarbij de regelgeving van de Rijksoverheid.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Woonpunt via 088 050 60 70 of info@woonpunt.nl.

Verbouwing Breitnerstraat 28

In 2014 is de woning aan de Breitnerstraat 23 verbouwd door medewerkers van het Modlar-project. Dit is een groep bedrijven uit de regio die woningen verbouwt om onderzoek te doen naar energiezuinig wonen. Nu is de woning Breitnerstraat 28 aan de beurt.
Woonpunt heeft deze brief bezorgd in de buurt van deze woning om de omwonenden te informeren.
Heeft u echter alsnog vragen? Neem dan contact met Paul Austen van het Modlar-project (045-5241800) of projectleider Pieter Diederen van Woonpunt (088-0506070 of info@woonpunt.nl).

Correctie op foutieve brief markthuur Uilegats

Recent heeft u, de huurders van Uilegats, van Woonpunt een brief ontvangen inzake de huurverhoging per 1 juli 2016. In deze brief is weliswaar aangegeven, dat Woonpunt geen huurverhoging vraagt (0%), maar Woonpunt heeft per vergissing de oude huur vermeld. Uiteraard had dit de nieuwe vastgestelde huurprijs moeten zijn, waarover Woonpunt u al eerder per brief had bericht.

Woonpunt heeft u nogmaals de huuraanzegging toegestuurd en dan wel met de juiste huur.

Huurverhoging
Woonpunt verhoogt de huurprijs van uw huurwoning dit jaar niet. In het overzicht in de betreffende brief staat uw huurprijs vermeld.

Overige kosten
Heeft u een abonnement huurdersonderhoud en/of glasfonds afgesloten? Deze worden per 1 juli 2016 iets duurder. Betaalt u een voorschot voor overige servicekosten? Dan kan het zijn dat Woonpunt uw voorschot aanpast op basis van de werkelijke kosten over de voorafgaande jaren. In het overzicht in de brief leest u wat u nu betaalt en wat u gaat betalen.

Incasso
Heeft u een incassomachtiging afgegeven? Dan wordt het nieuwe totaalbedrag vanzelf elke maand afgeschreven.

Algemene Ledenvergadering 2016

Op dinsdag 7 juni vindt vanaf 19.30 uur de Algemene Ledenvergadering van 2016 plaats in Gemeenschapshuis ‘t Leiehoes aan de Limburgiastraat 36 te Heerlen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering presenteert het bestuur de stand van zaken en kunnen leden hun vragen stellen of hun visie hier op geven. Voor ons Heerlenaren is het ook heel belangrijk dat wij het onderlinge contact met de andere buurten niet verliezen. Ons bestuur ziet dat de inwoners van Heerlen langzaam uit elkaar groeien. Het is daarom van wezenlijk belang dat de bewoners uit de verschillende wijken in contact met elkaar komen, zodat er een vriendschapsband onder de bewoners gaat ontstaan. Een Algemene Ledenvergadering kan het dus ook het begin zijn van de start van dergelijke initiatieven.

De agenda is als volgt:
1. Openingswoord door de voorzitter
2. Bespreking jaarverslag 2015 van HV Coriovallum
3. Uitleg door mevr. Xandra van Montfort over het prestatieplan 2016-2017
4. Bespreking financiën met uitleg door accountant
5. Plannen voor 2017
Pauze
6. Rondvraag
Informele afsluiting met borrel

Het bestuur hoopt u dan ook op dinsdag 7 juni te mogen begroeten!

Liftwerkzaamheden Stanleystraat

Vandaag ontvingen wij een melding van Woonpunt over liftwerkzaamheden in het complex aan de Stanleystraat:
In uw appartementencomplex zijn er regelmatig storingen aan de lift. Omdat de storingen blijven aanhouden, lijkt het of Woonpunt hier niets aan doet. In deze brief laten wij u weten welke acties wij tot nu toe hebben ondernomen. Ook informeren we u over de oplossing die we gevonden hebben.

De hydraulische cilinder moet vervangen worden
Uit overleg met Hopmann Liftservice blijkt dat de hydraulische cilinder, die zorgt voor het omlaag/omhoog gaan van de lift aan vervanging toe is. Dit is vrij ongebruikelijk, omdat de lift pas 20 jaar oud is en normaal gesproken 50 jaar meegaat. Daarom hebben wij een onderzoek door een onafhankelijk bureau laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat de cilinder inderdaad vervangen moet worden. Hiervoor hebben we offertes opgevraagd bij verschillende partijen.

De werkzaamheden worden zo snel mogelijk uitgevoerd
Deze maand geven we opdracht voor het vervangen van de cilinder. Deze heeft een levertijd van 8 tot 10 weken. Zodra de cilinder geleverd is, plannen we het onderhoud in. Uiteraard brengen we u daarvan tijdig op de hoogte.

Tijdens de uitvoering is de lift 2 dagen buiten werking
We realiseren ons dat dit problemen kan opleveren voor sommige bewoners. Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing. Voorafgaand aan de werkzaamheden komen we bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Later dit jaar worden andere liftonderdelen vervangen
Het vervangen van de cilinder is het meest dringend voor een goede werking van de lift. Daarom doen we dat eerst. Daarnaast willen we nog enkele onderdelen vervangen, zoals de deuren van de buitenschacht, de deuraandrijving en de looprollen van de liftcabine. Als deze vernieuwd zijn, loopt de lift soepeler. We laten u nog weten wanneer dit gebeurt.

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brief?
Neemt u dan contact met onze opzichter Joop Sterck, via 088 – 050 60 70 of per e-mail via info@woonpunt.nl.

Met vriendelijke groet,

Frank Hoedemakers
hoofd onderhoud

Bestuur HV Coriovallum bij Serious Request 2015

Zoals jullie waarschijnlijk weten, vond Serious Request van 3FM dit jaar in Heerlen plaats; een aantal dagen flink feesten en plaatjes draaien om zodoende genoeg geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Het Rode Kruis wil met de opbrengst daarvan noodhulp verlenen aan jongeren in conflictgebieden. Enkele bestuursleden van Huurdersvereniging Coriovallum hebben ook een kleine bijdrage geleverd aan dit project.

Bij aankomst in de middag bleek het hele Pancratiusplein al flink volgelopen te zijn met zowel toeschouwers als donateurs, die samen genoten van de muziek die de DJ’s van het Glazen Huis ons voorschotelden. Wij sloten achteraan in de rij en hebben geduldig anderhalf uur, in volle verwachting, gewacht om dan eindelijk het geld te mogen deponeren in de brievenbus van het Glazen Huis.
Na afloop hebben we, uiteraard onder het genot van een lekker warm drankje, nog even geluisterd naar de nummers die gedraaid werden. Wij zijn blij dat ook wij steun hebben geleverd aan een betere toekomst voor jongeren in conflictgebieden.

Collage Serious Request 2015