Auteursarchief: HV Coriovallum

Vervanging collectieve gasleidingen Pastoor Honeestraat

De woningen aan de Pastoor Honeestraat 1 t/m 104 worden verwarmd via een collectief verwarmingssysteem. De collectieve gasleidingen van het centrale ketelhuis moeten vervangen worden. Van maandag 11 juli tot en met dinsdag 2 augustus worden deze werkzaamheden uitgevoerd.

Enexis vervangt de bestaande collectieve gasleidingen van het centrale ketelhuis en is al begonnen met voorbereidende werkzaamheden. Zodra alles gereed is, sluit Breman de gasleiding van Enexis aan op de binnengasleiding. De datum dat de nieuwe gasleiding wordt aangesloten maakt Woonpunt bekend via het informatiebord in de centrale hal.
De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de achterzijde van het gebouw naast de parkeerplaats. Er vinden geen werkzaamheden plaats in de appartementen. Mogelijk kunt u enige overlast ervaren met de bereikbaarheid van de parkeerplaats.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met dhr. Joop Sterck via 088 – 050 60 70 of info@woonpunt.nl.

Verkoop complex Doctor Poelsstraat / Uilegats

Woonpunt is in Heerlen van plan om het complex aan de Doctor Poelsstraat / Uilegats te verkopen.

Wat betekent de verkoop voor u als huurder van dat complex?
Als het complex wordt verkocht, verandert voor u in de praktijk weinig. U kunt gewoon blijven huren en het huurcontract blijft ongewijzigd. Al uw rechten en plichten blijven onveranderd, ook wanneer er sprake is van een nieuwe eigenaar.

Waarom wil Woonpunt de woningen verkopen?
De kerntaak van Woonpunt is het leveren van betaalbare woningen voor mensen die dat nodig hebben. De afgelopen tien jaar hebben we daarom fors geïnvesteerd in met name sociale huur. Die investeringen zijn voor een groot deel gefinancierd met leningen. Om in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan onze kerntaak, willen we versneld onze leningen aflossen. Daarvoor is geld nodig. Daarom heeft Woonpunt besloten om een aantal woningcomplexen in de duurdere huur te verkopen.

Aan wie gaat Woonpunt verkopen?
Dat is op dit moment nog niet bekend. Het woningcomplex wordt vanaf juli 2016 aangeboden aan diverse partijen. De koper kan bijvoorbeeld een andere corporatie of een belegger zijn. De betrouwbaarheid van deze koper is voor ons een belangrijk aandachtspunt. De koper moet daarom een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen. Deze verklaring wordt verstrekt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en is een waarborg voor goed gedrag. Als de koper een belegger is, dan moet deze ook de IVBN- code tekenen, een code voor goed verhuurgedrag. Zodra er een koper is, hebben we tot slot goedkeuring voor de verkoop nodig van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Kan ik mijn eigen huurwoning kopen?
In deze fase is het niet mogelijk om uw eigen huurwoning te kopen. Woonpunt kiest ervoor om de woningen complexgewijs te verkopen en hanteert daarbij de regelgeving van de Rijksoverheid.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Woonpunt via 088 050 60 70 of info@woonpunt.nl.

Verbouwing Breitnerstraat 28

In 2014 is de woning aan de Breitnerstraat 23 verbouwd door medewerkers van het Modlar-project. Dit is een groep bedrijven uit de regio die woningen verbouwt om onderzoek te doen naar energiezuinig wonen. Nu is de woning Breitnerstraat 28 aan de beurt.
Woonpunt heeft deze brief bezorgd in de buurt van deze woning om de omwonenden te informeren.
Heeft u echter alsnog vragen? Neem dan contact met Paul Austen van het Modlar-project (045-5241800) of projectleider Pieter Diederen van Woonpunt (088-0506070 of info@woonpunt.nl).

Correctie op foutieve brief markthuur Uilegats

Recent heeft u, de huurders van Uilegats, van Woonpunt een brief ontvangen inzake de huurverhoging per 1 juli 2016. In deze brief is weliswaar aangegeven, dat Woonpunt geen huurverhoging vraagt (0%), maar Woonpunt heeft per vergissing de oude huur vermeld. Uiteraard had dit de nieuwe vastgestelde huurprijs moeten zijn, waarover Woonpunt u al eerder per brief had bericht.

Woonpunt heeft u nogmaals de huuraanzegging toegestuurd en dan wel met de juiste huur.

Huurverhoging
Woonpunt verhoogt de huurprijs van uw huurwoning dit jaar niet. In het overzicht in de betreffende brief staat uw huurprijs vermeld.

Overige kosten
Heeft u een abonnement huurdersonderhoud en/of glasfonds afgesloten? Deze worden per 1 juli 2016 iets duurder. Betaalt u een voorschot voor overige servicekosten? Dan kan het zijn dat Woonpunt uw voorschot aanpast op basis van de werkelijke kosten over de voorafgaande jaren. In het overzicht in de brief leest u wat u nu betaalt en wat u gaat betalen.

Incasso
Heeft u een incassomachtiging afgegeven? Dan wordt het nieuwe totaalbedrag vanzelf elke maand afgeschreven.

Liftwerkzaamheden Stanleystraat

Vandaag ontvingen wij een melding van Woonpunt over liftwerkzaamheden in het complex aan de Stanleystraat:
In uw appartementencomplex zijn er regelmatig storingen aan de lift. Omdat de storingen blijven aanhouden, lijkt het of Woonpunt hier niets aan doet. In deze brief laten wij u weten welke acties wij tot nu toe hebben ondernomen. Ook informeren we u over de oplossing die we gevonden hebben.

De hydraulische cilinder moet vervangen worden
Uit overleg met Hopmann Liftservice blijkt dat de hydraulische cilinder, die zorgt voor het omlaag/omhoog gaan van de lift aan vervanging toe is. Dit is vrij ongebruikelijk, omdat de lift pas 20 jaar oud is en normaal gesproken 50 jaar meegaat. Daarom hebben wij een onderzoek door een onafhankelijk bureau laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat de cilinder inderdaad vervangen moet worden. Hiervoor hebben we offertes opgevraagd bij verschillende partijen.

De werkzaamheden worden zo snel mogelijk uitgevoerd
Deze maand geven we opdracht voor het vervangen van de cilinder. Deze heeft een levertijd van 8 tot 10 weken. Zodra de cilinder geleverd is, plannen we het onderhoud in. Uiteraard brengen we u daarvan tijdig op de hoogte.

Tijdens de uitvoering is de lift 2 dagen buiten werking
We realiseren ons dat dit problemen kan opleveren voor sommige bewoners. Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing. Voorafgaand aan de werkzaamheden komen we bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.

Later dit jaar worden andere liftonderdelen vervangen
Het vervangen van de cilinder is het meest dringend voor een goede werking van de lift. Daarom doen we dat eerst. Daarnaast willen we nog enkele onderdelen vervangen, zoals de deuren van de buitenschacht, de deuraandrijving en de looprollen van de liftcabine. Als deze vernieuwd zijn, loopt de lift soepeler. We laten u nog weten wanneer dit gebeurt.

Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brief?
Neemt u dan contact met onze opzichter Joop Sterck, via 088 – 050 60 70 of per e-mail via info@woonpunt.nl.

Met vriendelijke groet,

Frank Hoedemakers
hoofd onderhoud

Bestuur HV Coriovallum bij Serious Request 2015

Zoals jullie waarschijnlijk weten, vond Serious Request van 3FM dit jaar in Heerlen plaats; een aantal dagen flink feesten en plaatjes draaien om zodoende genoeg geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Het Rode Kruis wil met de opbrengst daarvan noodhulp verlenen aan jongeren in conflictgebieden. Enkele bestuursleden van Huurdersvereniging Coriovallum hebben ook een kleine bijdrage geleverd aan dit project.

Bij aankomst in de middag bleek het hele Pancratiusplein al flink volgelopen te zijn met zowel toeschouwers als donateurs, die samen genoten van de muziek die de DJ’s van het Glazen Huis ons voorschotelden. Wij sloten achteraan in de rij en hebben geduldig anderhalf uur, in volle verwachting, gewacht om dan eindelijk het geld te mogen deponeren in de brievenbus van het Glazen Huis.
Na afloop hebben we, uiteraard onder het genot van een lekker warm drankje, nog even geluisterd naar de nummers die gedraaid werden. Wij zijn blij dat ook wij steun hebben geleverd aan een betere toekomst voor jongeren in conflictgebieden.

Collage Serious Request 2015

Kerststal en jaarwisseling

Bij de opening van de kerststal in de Nieuwe Passart waren, ondanks het gure weer, behoorlijk veel mensen aanwezig. De Kerstman was persoonlijk uitgenodigd om de stal te openen en met een luide stem, die alleen de Kerstman heeft, werd het licht ontstoken. En het kind op de muur vroeg zich af “Ben ik hier nu veilig?”.

Namens het hele bestuur van Huurdersvereniging Coriovallum wensen we u fijne feestdagen én een voorspoedig 2016!

Rustige, maar geslaagde Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 14 oktober vond onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Helaas was er een lage opkomst van slechts enkele leden, maar we hebben constructief kunnen vergaderen.

De belangrijkste besluiten van de avond luiden als volgt:
1. Dhr. Alferink is per direct uit zijn bestuursfunctie ontheven.
2. Per 1 januari 2016 bedraagt de contributie voor lidmaatschap van HV Coriovallum € 0,50 per maand.

Daarnaast werd er aangegeven dat er een behoefte voor een (digitale) nieuwsbrief is. Op dit moment bekijken we de haalbaarheid en de mogelijkheden, dus wellicht later meer hierover.

Heeft u vragen over deze Algemene Ledenvergadering? Neem dan contact op met ons bestuur.

Sfeerverslag scootmobieltocht

Op zondag de dertiende september vond onze scootmobieltocht plaats. Het weer was iets frisser dan de dagen ervoor, maar het was droog en dat is al veel waard. Om kwart over tien melden zich de eerste deelnemers aan om hun spullen voor deze survivaltocht nog eens extra te controleren. Fred, de chauffeur van de bezemwagen, had de koffie al voor de deelnemers klaarstaan. Twee deelnemers hadden zich vanwege griep helaas afgemeld en één mevrouw vond het raadzamer deze tocht met de auto mee te maken. Zo kon zij indien nodig, ook fungeren als ziekenverzorgster in de bezemwagen. Aan alles was gedacht, veiligheidsvestjes, EHBO-trommel, een EHBO-ster. Zelfs aan een speurhond was gedacht; mocht er iemand op de heide verdwaald raken, dan kon de organisatie onmiddellijk met de zoektocht beginnen.

Onder professionele begeleiding van onze buren gingen wij om 11.00 uur op weg. Wat wel eens gezegd mag worden, is dat deze dames dit geheel belangeloos maar
vooral met veel plezier en uitstraling doen. Dus op weg naar de Schaapskooi, het punt waar wij de lunch zouden nuttigen. Wellicht lag het aan de datum (de dertiende), mogelijk ook dat het zondag was, maar alle overige verkeersdeelnemers, vooral de automobilisten, gaven ons een ongestoorde vrije doorgang. Bij de Schaapskooi aangekomen kregen wij een spontane demonstratie van één van onze deelneemsters hoe je op verschillende manieren van een fiets kunt stappen! De lunch werd buiten geserveerd en bestond uit soep en diverse broodjes met beleg. Tijdens de lunch werden de deelnemers verrast door sprekers die ons uitgebreid informeerden over de gebruiken en de zeden in de Schotse Hooglanden. Zelfs Xandra, onze adviseur, die toch jaren in Schotland heeft gewoond en gewerkt, was verbaasd over de kennis van deze sprekers.

Na de lunch kwam eigenlijk het moeilijkste gedeelte van de tocht; de rit door de heide. De deelnemers moesten meteen een steile helling af en voor iemand die lang niet gefietst heeft of die dit nog nooit met een scootmobiel heeft geprobeerd, is dit best een uitdaging. Via de openbare weg zijn wij naar bejaardencentrum de Gringel gereden waar wij onze tweede sanitaire stop hadden.

Voor de mensen op de fiets, die al ettelijke jaren niet meer gefietst hadden, werd het nu moeilijker (alles bergop), maar met de nodige grappen en gelach werd ook dit klusje geklaard. Via rustige straten en wegen, waar menigeen van ons al jaren niet meer was geweest, reden wij via Versiliënbosch, Nieuw Einde, Vrieheide, Carisven, Nieuwe Passart naar ons vertrekpunt het Plataanplein. Hier kwamen alle deelnemers gezond en wel om 14.15 uur aan. Na nog even bij gekletst te hebben, vervolgden iedereen voldaan zijn of haar weg huiswaarts. Het was een leuke, gekke, gezellige, enerverende, maar vooral ook leerzame dag.

Rest ons alleen nog enkele personen te bedanken. Fred, als chauffeur van de bezemwagen, zetter van goede koffie, kok, aanspreekpunt, kortom; manusje van alles. Petra voor haar know how, spontaniteit ten opzichte van de deelnemers en ons. Séverine Louf die ons, ondanks haar ophanden zijnde bruiloft, met raad en daad heeft bijgestaan en zelfs nu tijd heeft weten te vinden om voor ons de poster voor deze rit te maken. And last but not least onze EHBO’ster die ons de weg heeft gewezen waar Abraham de mosterd (correctie..) de jodium vandaan haalt en de familie Ligtvoet die ons belangeloos een scootmobiel ter beschikking heeft gesteld voor het uitzetten van deze tocht. Verder hebben Radar en Woonpunt financieel een steentje bijgedragen om deze tocht mogelijk te maken. Namens het bestuur zijn we hen dan ook allen zeer dankbaar en wij hopen jullie volgend jaar, hierbij uitgenodigd, weer allemaal te mogen begroeten!